Utvald
Vi värnar kommunens alla tätortsnära grönområden, våra oaser

Vi värnar kommunens alla tätortsnära grönområden, våra oaser

De är viktiga av många skäl, inte minst människors hälsa och glädje. Stort fokus ligger på Pyttebroområdet, som är akut hotat, eftersom kommunen vill bygga en bilväg där, men alla andra parker och grönområden är också viktiga.

Här på hemsidan finns all möjlig information om föreningen. Nedanför denna text lägger vi information om våra och ibland kommunens aktiviteter. På vårt instagram-konto delar vi bilder på grönska i kommunen. Dessa bilder delar vi också på vår facebooksida, där vi dessutom delar relevanta tidningsartiklar och annan information.

Nedanför denna text lägger vi information om våra och ibland kommunens aktiviteter.

På vårt instagram-konto delar vi bilder på grönska i kommunen. Dessa bilder delar vi också på vår facebooksida, där vi dessutom delar relevanta tidningsartiklar och annan information.

Välkommen att ta del av allt detta och är du inte redan medlem i föreningen får du så klart gärna bli det!

Skriv också gärna på vår protestlista mot bilvägen genom Pyttebroområdet:
https://www.mittskifte.org/p/pyttebron

Manifestation för demokratin och Pyttebroområdet

Manifestation för demokratin och Pyttebroområdet

Kampen om Pyttebroområdet är inte över än. Nu närmar sig årsdagen av folkomröstningen om Pytteleden och det är dags att påminna våra politiker om att vi fortfarande inte vill ha några bilar i Pyttebroområdet. Den politiska majoriteten hoppas säkert att vi har gett upp, så låt oss bli många för att visa dem att de har fel. Om du inte kan vara med hela tiden går det bra att vara med den stund du kan. Datum: Måndagen den 28 november…

Läs mer Läs mer

Val 2022

Val 2022

Den politiska majoriteten har beslutat att förlänga
Klippanvägen genom Pyttebroområdet och därmed
förstöra stadsnära värdefull natur för all framtid.

Du kan påverka utgången och framtiden för Ängelholm
när du röstar den 11 september!

Tänk på att man kan rösta på olika partier till
kommun, region och riksdag.

S: Nej ingen väg, sök hållbar lösning
V: Nej ingen väg, sök hållbar lösning
EP: Ja bygg vägen
C: Ja bygg vägen
L: Ja bygg vägen
KD: Ja bygg vägen
M: Ja bygg vägen
SD: Ja bygg vägen
MP: Ja bygg vägen

Dags att överklaga detaljplanen för Pytteleden (senast den 22 juli)

Dags att överklaga detaljplanen för Pytteleden (senast den 22 juli)

Hej medlem! Den 20 juni antog kommunfullmäktige detaljplanen för Pytteleden (Klippanvägensförlängning), så nu är det dags att överklaga.Överklagan måste vara skriftlig. Den ska vara riktad till mark- och miljödomstolen,men den ska skickas till kommunen, som sen skickar den vidare till mark- ochmiljödomstolen. Kommunen måste få överklagan senast den 22 juli 2022.Alla som vill får lämna in en överklagan, men för att mark- och miljödomstolen ska taupp den krävs två saker: Du har lämnat synpunkter på planen under samrådet eller någon…

Läs mer Läs mer