Browsed by
Månad: augusti 2018

Val 2018

Val 2018

Var står de olika partierna när det gäller att exploatera grönområden? Tidningen Hallå Ängelholm har frågat hur de ser på Pyttebroområdet. Vi har frågat om några andra grönområden och även hämtat information från Lokaltidningens valenkät. Här är en sammanställning av svaren. Grönt betyder att de inte vill exploatera, rött att de vill och gult att de är otydliga eller inte har svarat. Om det står en siffra i rutans ena hörn finns det en förklarande kommentar i texten under.