Browsed by
Månad: januari 2014

Bilismen i städer har blivit omodern

Bilismen i städer har blivit omodern

I Dagens nyheter skriver idag fyra forskare om hur bilismen blir allt mindre viktig och allt mer ett problem i städerna: Vi anser att de sociala, ekonomiska, och miljömässiga värden som urbaniseringen skapar motverkas av den massbilism som konstruerades förra århundradet. Bilismen har framför allt i större städer helt enkelt blivit omodern och kontraproduktiv därför att den förstör stadsmiljön och ökar avstånden mellan människor. Detta framhålls tydligt även av Världsbanken och UN Habitat. Enstaka kommuner har börjat ändra sin politik,…

Läs mer Läs mer

Intressant stockholmsdiskussion

Intressant stockholmsdiskussion

Även i Stockholm diskuteras vildsinta exploateringar. Idag dök det upp en debattartikel i Svenska Dagbladet som är intressant och som har en del paralleller till våra diskussioner om exploateringar av grönområden. Här uppskattas det inte heller att folk vill värna sin närmiljö. Läs artikeln!