Browsed by
Månad: augusti 2022

Val 2022

Val 2022

Den politiska majoriteten har beslutat att förlänga
Klippanvägen genom Pyttebroområdet och därmed
förstöra stadsnära värdefull natur för all framtid.

Du kan påverka utgången och framtiden för Ängelholm
när du röstar den 11 september!

Tänk på att man kan rösta på olika partier till
kommun, region och riksdag.

S: Nej ingen väg, sök hållbar lösning
V: Nej ingen väg, sök hållbar lösning
EP: Ja bygg vägen
C: Ja bygg vägen
L: Ja bygg vägen
KD: Ja bygg vägen
M: Ja bygg vägen
SD: Ja bygg vägen
MP: Ja bygg vägen