Browsed by
Månad: januari 2015

Dags att betala medlemsavgift!

Dags att betala medlemsavgift!

Nu är det ett nytt år och därmed också dags att betala medlemsavgiften. Den är fortfarande 50 kr per person. Det går att vara stödmedlem utan att betala, men ju fler som betalar, desto bättre för föreningen. Om du betalar får du rösträtt på årsmötet och möjlighet att få informationsbrev med papperspost ifall du inte har epost. Sätt in medlemsavgiften (50 kr) på föreningens bankgiro 889-6003. Skriv vem pengarna kommer ifrån!