Frågor och svar

Frågor och svar

Vad innebär det att bli medlem?

Alla som vill kan bli medlemmar i Föreningen Rädda Pyttebro-området. Du välja att när som helst gå ur föreningen. Det ställs inga som helst krav på dig för att vara medlem. Men du får väldigt gärna delta aktivt med att jobba för föreningens målsättning så mycket som du vill, kan och känner för. Mer finns att läsa om i våra stadgar.

Hur hanteras min medlemsansökan?

Det som händer när du fyllt i ansökan är att informationen e-postas till den person som styrelsen utsett att hålla i registret. Därefter förs informationen in i föreningens medlemsregister. På så sätt undviker vi att information om dig flaxar runt på nätet i onödan. Vi undviker då också att ha en databas på nätet som det kan göras intrång i. Det är helt enkelt för att göra det så säkert det går med små medel. Vi hanterar uppgifterna enligt lagen om personuppgifter PUL.

Varför vill ni ha så många uppgifter?

Vi måste ha namn och födelseår, samt adress för att kunna skilja på medlemmarna och för att kunna kontakta er.

Kommer jag att få en massa skräppost från er?

Nej. Vi behandlar alla uppgifter konfidentiellt, ingen information som du anger kommer att spridas vidare till tredje part. Därför blir det inte mer skräppost i lådan.