Browsed by
Månad: juni 2014

Överklaga så här

Överklaga så här

Ju fler som överklagar detaljplanen för Pytteleden desto bättre är det.  Om du inte vet hur man gör, så fortsätt läsa, så ska vi försöka förklara. Hur skriver man? När man skriver en överklagan är det tre saker som måste komma med: Vilket beslut man överklagar. För vår del är det kommunfullmäktiges beslut 2014-06-23 § 119 att anta detaljplanen för Klippanvägens förlängning. Vilken ändring man vill ha. Vi vill att detaljplanen ska upphävas. Varför man överklagar. Här tar vi upp…

Läs mer Läs mer

Dags att överklaga!

Dags att överklaga!

Protokollet för antagandet av detaljplanen för Pytteleden är justerat. Därmed har tiden för överklagande börjat löpa. Sista dagen för att lämna in överklagande är den 17 juli. Man kan begära anstånd med att lämna in sina argument, men överklagan och begäran om anstånd måste in senast 17 juli. Kommunen har skickat ut information om detta, men den går bara ut till dem som bor grannar med planområdet och har lämnat synpunkter. Vi återkommer inom ett par dagar med information här…

Läs mer Läs mer