Överklaga så här

Överklaga så här

Ju fler som överklagar detaljplanen för Pytteleden desto bättre är det.  Om du inte vet hur man gör, så fortsätt läsa, så ska vi försöka förklara.

Hur skriver man?

När man skriver en överklagan är det tre saker som måste komma med:

  1. Vilket beslut man överklagar. För vår del är det kommunfullmäktiges beslut 2014-06-23 § 119 att anta detaljplanen för Klippanvägens förlängning.
  2. Vilken ändring man vill ha. Vi vill att detaljplanen ska upphävas.
  3. Varför man överklagar. Här tar vi upp alla anledningar till att vi är emot Pytteleden. Om man anser att kommunen gjorde något fel när de har tog fram detaljplanen ska man också ta upp det.

Man måste också underteckna med sitt namn och skriva dit namnförtydligande och adress. Vet man vilken fastighet man bor på eller äger kan man gärna skriva dit det också.

Vi har gjort två word-dokument som du kan ladda ner och utgå från. De kommer längre ner på den här sidan.

Vem får överklaga?

För att ha rätt att överklaga ska man ha lämnat in synpunkter på detaljplanen under samrådet eller granskningen. Dessutom ska man vara berörd av detaljplanen. Det är naturligtvis inte lätt att avgöra vem som är berörd. De som bor granne med planområdet är alltid berörda, men andra kan också räknas som berörda. Det är Länsstyrelsen som avgör det. Om du inte bor granne med planområdet ska du förklara varför du anser att du berörs av den här planen. Det kan till exempel vara så att du bor på Danielslundsgatan och kommer att påverkas av att trafiken kommer att öka där ifall Pytteleden byggs. Eller så kanske Pyttebroområdet är det grönområde som du oftast promenerar i för att njuta av tystnaden och naturen och det kommer inte att gå ifall Pytteleden byggs. Det är svårt att veta i förväg vilka skäl som Länsstyrelsen accepterar, men det är absolut värt att försöka överklaga om man är emot Pytteleden.

Vart ska överklagan skickas?

Det är Länsstyrelsen som behandlar överklagan och de ska stå som mottagare på själva överklagan, men den ska ändå skickas till kommunen. De skickar den sedan vidare till Länsstyrelsen. Detta gäller oavsett om du begär anstånd eller inte. Denna adress ska användas:

Ängelholms kommun
Kommunstyrelsen
262 80 ÄNGELHOLM

När ska överklagan skickas in?

Kommunen ska ha din överklagan senast den 17 juli. Om du tycker att det är svårt att hinna med det kan du begära anstånd (förlängd tid). Det betyder att du skriver att du överklagar, men du skriver inte ner alla skälen för det. I stället skriver du att du begär anstånd med att lämna in dina skäl till ett visst datum. Länsstyrelsen avgör om du får förlängd tid och hur länge. Det är svårt att veta i förväg hur lång tid de kan tänkas gå med på, men det är inte ovanligt att de går med på ungefär en månad.

Överklagan med anståndsbegäran ska också lämnas in senast den 17 juli, men gör det gärna tidigare, så att du hinner få veta om du får anstånd före den 17 juli. Glöm sedan inte att skicka in alla dina argument också!

Dokumenten

Här kommer dokumenten som du kan ladda ner och utgå från. Det som är skrivet med svart i dokumenten ska stå kvar som det är skrivet. Det som är skrivet med röd text är förklaringar om vad du ska skriva för att anpassa texten till dig.  Ta bort den röda texten när du är klar.

Vi har gjort två olika dokument. Det ena ska du använda om du vill skriva hela din överklagan, med skäl och allt, på en gång. Klicka på länken nedan för att ladda ner det.

Överklagan

Det andra dokumentet ska du använda om du vill begära anstånd. Klicka på länken nedan för att ladda ner det.

Överklagan och anståndsbegäran

Om du begär anstånd ska du ju skicka in skälen för att du överklagar planen senare. När du gör det kan du använda det första dokumentet.

Lycka till!

Kommentarer är stängda.