Browsed by
Månad: april 2013

Grönstrukturplan på samråd

Grönstrukturplan på samråd

Ängelholms kommun håller på att ta fram en grönstrukturplan och den är nu ute på samråd. Med grönstruktur menas det nät av grönområden, parker och växtlighet som finns mitt ibland och nära intill bebyggelsen i kommunen. Grönstrukturplanen innehåller tre delar: En beskrivning av grönområdenas funktioner och varför det är viktigt att vi har grönstruktur i Ängelholm. En inventering av grönstrukturen idag med fokus på nyckelområden i kommunens fem tätorter. En förslagsdel som beskriver hur vi kan utveckla grönstrukturen. Tanken är…

Läs mer Läs mer