Grönstrukturplan på samråd

Grönstrukturplan på samråd

Ängelholms kommun håller på att ta fram en grönstrukturplan och den är nu ute på samråd. Med grönstruktur menas det nät av grönområden, parker och växtlighet som finns mitt ibland och nära intill bebyggelsen i kommunen. Grönstrukturplanen innehåller tre delar:

  • En beskrivning av grönområdenas funktioner och varför det är viktigt att vi har grönstruktur i Ängelholm.
  • En inventering av grönstrukturen idag med fokus på nyckelområden i kommunens fem tätorter.
  • En förslagsdel som beskriver hur vi kan utveckla grönstrukturen.

Tanken är att den ska användas som underlag till kommunens översiktsplan och även till andra kommunala beslut.

När grönstrukturplanen nu är ute på samråd får alla som vill lämna synpunkter på den. Gör det! Föreningens styrelse kommer förmodligen att lämna in vissa synpunkter, men kommer inte att kunna täcka allt, så det är jättebra om fler synpunkter lämnas in. Vissa saker kan dessutom behöva sägas flera gånger… Information om grönstrukturplanen och möjlighet att ladda ner den som PDF-fil finns på http://www.engelholm.se/Nyhetslista/Angelholms-gronstrukturplan–samradshandling/

Senast den 19 april måste synpunkterna lämnas in! Det står tyvärr inte på kommunens hemsida vart man ska skicka sina synpunkter, men kundtjanst@engelholm.se ska ju klara det mesta. För säkerhets skull kan man mejla även millan.hagstrom@engelholm.se , eftersom hon är projektledare för grönstrukturplanen.

 

Kommentarer är stängda.