Årsmötet

Årsmötet

Föreningen Rädda Pyttebroområdet har haft årsmöte. Den interrimsstyrelse som valdes på startmötet i juni 2012 fick sitt mandat förlängt till årsmötet 2014. Eftersom två ledamöter avgått under hösten fyllnadsvaldes två nya ledamöter. Styrelsen består nu av Karin Stenholm (ordförande), Torgny Bernro, Ann-Cathrine Hagberg, Kristian Petersson, Elvy Thörnkrantz och Per Wiik.

Föreningen beslöt på mötet, att fortsätta med att inte ta ut någon medlemsavgift. Föreningen förlitar sig även i år på privata bidrag. Verksamheten sedan föreningen bildades har bestått av ett möte för dem som vill engagera sig i föreningen, fackeltåg till minne av folkomröstningen och julkortsförsäljning.

Det finns många idéer på verksamheter framöver. Allt från tipspromenader och kulturvandringar i Kronoskogen till föredrag om Pyttebroområdets historia och natur. En eller annan manifestation för att visa att vi finns planeras också.

Under valåret 2014 vill vi göra Pyttemotorleden och eventuell exploatering i Kronoskogen till valfrågor. Då behöver vi vara många som engagerar sig, så under 2013 vill vi engagera så många som det bara går i arbetsgrupper eller annat. Givetvis vill vi också bli fler, så nya medlemmar hälsas välkomna!

Kommentarer är stängda.