Browsed by
Månad: juli 2022

Dags att överklaga detaljplanen för Pytteleden (senast den 22 juli)

Dags att överklaga detaljplanen för Pytteleden (senast den 22 juli)

Hej medlem! Den 20 juni antog kommunfullmäktige detaljplanen för Pytteleden (Klippanvägensförlängning), så nu är det dags att överklaga.Överklagan måste vara skriftlig. Den ska vara riktad till mark- och miljödomstolen,men den ska skickas till kommunen, som sen skickar den vidare till mark- ochmiljödomstolen. Kommunen måste få överklagan senast den 22 juli 2022.Alla som vill får lämna in en överklagan, men för att mark- och miljödomstolen ska taupp den krävs två saker: Du har lämnat synpunkter på planen under samrådet eller någon…

Läs mer Läs mer