Dags att överklaga detaljplanen för Pytteleden (senast den 22 juli)

Dags att överklaga detaljplanen för Pytteleden (senast den 22 juli)

Hej medlem!

Den 20 juni antog kommunfullmäktige detaljplanen för Pytteleden (Klippanvägens
förlängning), så nu är det dags att överklaga.
Överklagan måste vara skriftlig. Den ska vara riktad till mark- och miljödomstolen,
men den ska skickas till kommunen, som sen skickar den vidare till mark- och
miljödomstolen. Kommunen måste få överklagan senast den 22 juli 2022.
Alla som vill får lämna in en överklagan, men för att mark- och miljödomstolen ska ta
upp den krävs två saker:

 1. Du har lämnat synpunkter på planen under samrådet eller någon av
  granskningarna och kommunen har inte tillgodosett dem.
 2. Du är berörd av planen. Alla som bor inom eller granne med planområdet anses
  berörda. Man kan också vara berörd om man bor längre bort, men då bör man
  förklara i sin överklagan varför man anser att man är berörd. Till exempel för
  att man kommer att få mer trafik eller buller utanför sitt hus, eller för att ens
  barn förlorar sin bilfria skolväg.

Kommunen rekommenderar att vi skickar in överklagan via deras e-tjänst, som nås via
denna länk:
https://eservice.engelholm.se/OVK-DP

Det går också att skicka den i pappersform till:

Ängelholms kommun
262 80 Ängelholm

Tänk då på att skicka den i god tid, eftersom posten inte alltid går så fort!
Ytterligare ett alternativ är att lämna in den i kommunens reception och be att få se att
de stämplar in den.

I överklagan ska man ta upp:
1. vilket beslut som överklagas
2. den ändring som begärs (yrkas)
3. skälen till varför beslutet bör ändras

Här kommer ett exempel på hur man kan skriva.

Till Mark- och miljödomstolen

Överklagan av beslut fattat av kommunfullmäktige i Ängelholms kommun 2022-06-20 § 102
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-20 § 102 att anta detaljplanen för Ängelholm 3:28 m.fl.
Centrum-Nybroområdet (Klippanvägens förlängning).

Yrkande
Jag yrkar att Mark- och miljödomstolen upphäver detaljplanen.
Skäl för yrkandet
Jag anser att…
(Här kan du ta upp alla skäl du kan komma på. Till exempel att vägen inte behövs, att den orsakar
buller i områden som är relativt lugna idag, att den förstör kulturvärden, att den leder till att
värdefulla träd måste fällas och att naturen i området förstörs, att Pyttebron är kulturhistoriskt
intressant och inte borde rivas, att kommunen har struntat i barnens perspektiv och behov av
bilfria cykelvägar och så vidare…)

Jag är berörd av den här planen eftersom…
(Här kan du ta upp saker som att du bor granne med planområdet, får mer trafik eller buller
utanför ditt hus, ditt barn förlorar sin bilfria skolväg eller annat som gör att du anser att du är
berörd av den här planen.)

Digital protestlista
Om du inte redan har skrivit på vår digitala protestlista mot Pytteleden (Klippanvägens
förlängning), så gör det. Följ denna länk:
https://www.mittskifte.org/p/pyttebron
Sprid den gärna till alla tänkbara!

Ge inte upp!
Det är lätt att tro att det är kört för Pyttebroområdet, men så illa är det inte än. Kanske
hjälper våra överklaganden och ingen väg kommer att byggas före valet 2022, så då
kommer en möjlighet att rösta bort de politiker som vill ha vägen.

Kommentarer är stängda.