Browsed by
Månad: november 2016

Nu måste vi agera!

Nu måste vi agera!

Inom kommunen diskuteras att göra växthustomten vid Pyttebroområdet till park. Nu är det dags för medborgardialog om detta. Det är jätteviktigt att vi deltar, så många det bara går och visar att intresset är stort för att behålla Pyttebroområdet och dess omgivningar gröna och utan bilväg. Det finns två sätt att vara med. Antingen går man på medborgarcafé på stadsbibilioteket den 24 eller 26 november. Eller så fyller man i en enkät som finns i på kommunens hemsida och i…

Läs mer Läs mer