Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen för 2024 valdes på årsmötet den 12 mars 2024.

Styrelsen består av:

Ordförande: Karin Stenholm
Kassör: Erik Gullbrantz
Sekreterare: Elisabet Ekström Ordal
Ledamöter: Elisabet Ekström Ordal
  Wolfgang Heu
  Lars Karlsson
  Eva Kuramoto
  Marianne Lannerberth
Suppleanter: Li Larsson 
  Franciska Uggla 
  Jonathan Stahl