Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen för 2023 valdes på årsmötet den 22 mars 2023.

Styrelsen består av:

Ordförande: Karin Stenholm
Kassör: Anders Kronfelt
Sekreterare: Elisabet Ekström Ordal
Ledamöter: Elisabet Ekström Ordal
  Wolfgang Heu
  Lars Karlsson
Suppleanter: Li Larsson 
  Franciska Uggla 
Jonathan Stahl