Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen för 2022 valdes på årsmötet den 22 mars 2022.

Styrelsen består av:

Ordförande: Karin Stenholm
Kassör: Anders Kronfelt
Sekreterare: Madeleine Fogde 
Ledamöter: Lars Karlsson
  Maria Lindbom
  Jonathan Stahl
Suppleanter: Li Larsson 
  Franciska Uggla