Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen för 2020 valdes på årsmötet den 4 mars 2020.

Styrelsen består av:

Ordförande: Karin Stenholm
Kassör: Anders Kronfelt
Sekreterare: Li Larsson (ordinarie)
  Madeleine Fogde (suppleant)
Ledamot Gunilla Elverson Angvar
Suppleanter: Kerstin Hansson
   John Jensen
   Franciska Uggla
   Margit Uvebrant