Stöd oss ekonomiskt!

Stöd oss ekonomiskt!

För att vi ska kunna bli så handlingskraftiga som möjligt behöver vi få in medel i föreningen. Ju mer pengar vi har, desto större möjligheter får vi att påverka utvecklingen i en sund riktning.

Pengarna vi får in går uteslutande till föreningens verksamhet.

Våra utgifter gäller bland annat: Bankkonto/bankgiro, papper, kuvert, porto, webbhotell, internetadress, annonser, evenemang, naturinventeringar och liknande. Vi redovisar löpande vår ekonomi vid varje årsmöte.

Du kan stödja oss ekonomiskt genom att sätta in pengar på vårt bankgiro 889-6003, eller swisha till oss på 123 049 13 57.

Vill du donera på annat sätt? Vänligen kontakta oss.
Du kan givetvis vara anonym.

Tack för ditt bidrag!