Bilismen i städer har blivit omodern

Bilismen i städer har blivit omodern

I Dagens nyheter skriver idag fyra forskare om hur bilismen blir allt mindre viktig och allt mer ett problem i städerna:

Vi anser att de sociala, ekonomiska, och miljömässiga värden som urbaniseringen skapar motverkas av den massbilism som konstruerades förra århundradet. Bilismen har framför allt i större städer helt enkelt blivit omodern och kontraproduktiv därför att den förstör stadsmiljön och ökar avstånden mellan människor. Detta framhålls tydligt även av Världsbanken och UN Habitat. Enstaka kommuner har börjat ändra sin politik, men det räcker inte. En ny nationell och regional stadspolitik måste utvecklas för att:
öka regionförtätningen, reducera större vägar genom städerna, ta bort biltrafik i stadskärnorna och ge mer plats för gående, cyklister och kollektivtrafik.

Detta skulle skapa en konkurrenskraftigare och barnvänligare stad, en stad för alla.

Klicka här om du vill läsa hela artikeln!

Kommentarer är stängda.