Val 2022

Val 2022

Den politiska majoriteten har beslutat att förlänga
Klippanvägen genom Pyttebroområdet och därmed
förstöra stadsnära värdefull natur för all framtid.

Du kan påverka utgången och framtiden för Ängelholm
när du röstar den 11 september!

Tänk på att man kan rösta på olika partier till
kommun, region och riksdag.

S: Nej ingen väg, sök hållbar lösning
V: Nej ingen väg, sök hållbar lösning
EP: Ja bygg vägen
C: Ja bygg vägen
L: Ja bygg vägen
KD: Ja bygg vägen
M: Ja bygg vägen
SD: Ja bygg vägen
MP: Ja bygg vägen

Dags att överklaga detaljplanen för Pytteleden (senast den 22 juli)

Dags att överklaga detaljplanen för Pytteleden (senast den 22 juli)

Hej medlem! Den 20 juni antog kommunfullmäktige detaljplanen för Pytteleden (Klippanvägensförlängning), så nu är det dags att överklaga.Överklagan måste vara skriftlig. Den ska vara riktad till mark- och miljödomstolen,men den ska skickas till kommunen, som sen skickar den vidare till mark- ochmiljödomstolen. Kommunen måste få överklagan senast den 22 juli 2022.Alla som vill får lämna in en överklagan, men för att mark- och miljödomstolen ska taupp den krävs två saker: Du har lämnat synpunkter på planen under samrådet eller någon…

Läs mer Läs mer

Demonstration mot Pytteleden, Stortorget 30 maj 17.45

Demonstration mot Pytteleden, Stortorget 30 maj 17.45

Kommunfullmäktige väntas anta planen för Pytteleden (Klippanvägens förlängning) på sammanträdet1 9.00.

Före sammanträdet, när politikerna kommer till partiernas förmöten, samlas vi utanför och visar vårt missnöje. Ta gärna med plakat eller skyltar, men framför allt, kom!

Tid: 30 maj kl 17.45
Plats: Stortorget