Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/4/9/492e00c1-5969-4a91-9724-e3964eeb3bf1/pyttebron.se/public_html/wp-content/plugins/content-slide/content_slide.php on line 131

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/4/9/492e00c1-5969-4a91-9724-e3964eeb3bf1/pyttebron.se/public_html/wp-content/plugins/content-slide/content_slide.php on line 131
Länsstyrelsen upphäver detaljplanen – Föreningen Rädda Pyttebroområdet
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/4/9/492e00c1-5969-4a91-9724-e3964eeb3bf1/pyttebron.se/public_html/wp-content/plugins/content-slide/content_slide.php on line 167
Länsstyrelsen upphäver detaljplanen

Länsstyrelsen upphäver detaljplanen

Länsstyrelsen har upphävt detaljplanen för pytteleden. Två skäl som anges för detta:

1. Planen har inga plushöjder på allmän platsmark och det gör att den inte är tillräckligt tydlig för grannar och andra kommuninvånare. Det här betyder på lite enklare svenska att kommunen inte ha bestämt i planen vilken höjd gatan och parkmarken kommer att ligga på. Det gör att det inte går att få en tillräckligt tydlig bild av vad planen kommer att innebära för omgivningen. Ett tydligt exempel är de bullerskydd som planeras.  Eftersom de oftast ska stå på den allmänna platsmarken (gata, park) går det till inte att lista ut hur högt de kommer att sticka upp.

2. Kommunen har inte kungjort att detaljplanen strider mot gällande översiktsplan.

Vi som har överklagat har hävdat många fler skäl till att planen borde upphävas. Eftersom Länsstyrelsen har kommit fram till att redan de här två skälen är nog för att planen ska upphävas har de övriga skälen inte studerats vidare.

Länsstyrelsen beslut kan överklagas av kommunen. Eftersom den nya majoriteten formellt sett inte tillträtt än får vi hålla koll på hur de gör.

Läs Länsstyrelsens beslut

Kommentarer är stängda.