Artikel i NST

Nu skriver NST också om den upphävda detaljplanen.

Läs här.