Alternativ till Pytteleden

Alternativ till Pytteleden

Emellanåt får vi frågan om vad vi tycker att kommunen ska göra i stället för att bygga Pytteleden. Som ideell förening har vi inte de resurser som krävs för att på ett sakligt sätt utreda för- och nackdelar med alla de olika alternativ som diskuterats, men vi tycker att diskussionen är viktig. Den borde förts längre och med fler inblandade än vad som gjordes när Ängelholms trafikplan togs fram.

För att stimulera denna diskussion har vi tagit fram en liten skrift om hur man kan resonera kring trafikplanering i allmänhet och alternativen till Pytteleden i synnerhet. Ladda gärna ner den, läs och sprid den!

Alternativ till Pytteleden

 

Kommentarer är stängda.