Kostnadsjämförelse

Kostnadsjämförelse

Kommunen uppskattar att kostnaden för att bygga Pytteleden (exklusive planeringskostnaderna) blir 58-67 miljoner kronor. Det är förmodligen lågt räknat, men ändå en stor summa pengar. Den kan jämföras med till exempel följande kostnader:

Nya cykelvägar: 2-3 miljoner kr / km

Gång– och cykelbro över Rönne å: 10 miljoner kr

Renovering av Parkskolan: 12-15 miljoner kr

Det finns bättre sätt att använda kommunens pengar än att bygga Pytteleden!

Tipsa oss gärna om du har fler bra jämförelser!

 

Kommentarer är stängda.