Utredningar

Utredningar

Här är några av de utredningar som är aktuella.

Datum/länk
2009-03-08 Trafikutredning Översiktlig bedömning för de centrala trafikstråken
Utredare: Travíken (Lars Nilsson)
2009-05-06 Trafikutredning till trafikplanen
Utredare: Ramböll (Lars Olofsson)
2010-05-24 Samrådsredogörelse för trafikplan för Ängelholm
Utredare: Stadsarkitetkontoret, Tekniska Kontoret
2011-01-31 Trafikplanen
Utredare: Kommunledningskontoret, Stadsarkitektskontoret, Tekniska Kontoret
2011-06-20 Komplettering av trafikplanen
Utredare: Ramböll (Lars Nilsson)
2012-10-31 Projektplan förlängning av Klippanvägen över Rönneå
Ängelholms Kommun
2012-11-19 Preliminär tidplan förlängning Klippanvägen
Ängelholms Kommun