Planen för Pytteleden på samråd

Planen för Pytteleden på samråd

Kommunen jobbar på med Pytteleden (Klippanvägens förlängning). Bland annat behöver de ta fram en ny detaljplan och den är nu ute på samråd. Det innebär att alla som vill får lämna synpunkter på planen. Gör gärna det! Ju fler som säger att de inte vill ha den här vägen, desto bättre.

Information om planen finns här.

Enklaste och säkraste sättet att lämna synpunkter är, enligt kommunen, via deras e-tjänst. Den finns här.

Om e-tjänsten inte funkar, eller du inte vill använda den går det också att mejla till plan@engelholm.se eller skicka papperspost till Planenheten, 26280 Ängelholm.

Synpunkterna ska vara hos kommunen senast den 15 januari 2021.

Kommentarer är stängda.