Det finns bättre alternativ

Det finns bättre alternativ

Det finns alternativ till Pytteleden. Bättre alternativ. Två olika trafikkonsulter har konstaterat att trafikproblemen inte måste lösas med nya vägar. Samordning, information, hållbar trafikplanering, ekonomiska styrmedel och liknande åtgärder är oftast mer effektivt och billigare. Dessutom gynnar det vår hälsa och miljö. Praktiskt nog har Ängelholm mycket bra förutsättningar för denna typ av åtgärder.

Cyklisternas och fotgängarnas situation behöver förbättras vid Stadsparken och på flera andra ställen i stan, men det behövs inte fler bilvägar för det. Framför allt inte i Pyttebroområdet och på andra platser som idag är bilfria och säkra. Det finns andra sätt, som är billigare och ger en bättre helhet.

För att göra cyklisterna mer synliga för dem som kör lastbilar (och andra bilar) och därmed minska olycksrisken, kan man ha cykelboxar i korsningarna, så att cyklisterna stannar framför bilarna.

Cykelbanor längs Nybron-Skolgatan skulle också förbättra säkerheten. Större delen av gatan är tillräcklig bred för att rymma gång- och cykelbanor på båda sidor om bilkörbanan. En flaskhals finns längs en del av Stadsparken, men genom att flytta häcken i kanten av Stadsparken bör cykelbanor få plats. De som går på Stadsparkens sida av Skolgatan går nog gärna genom Stadsparken.

Det enda rimliga är att börja med detta. Skulle det mot förmodan inte räcka finns fortfarande möjligheten att studera andra vägalternativ. Utredningen om Västra länken har inte tittat på hur dessa vägalternativ skulle fungera om trafiken genom centrum aktivt begränsas och styrs om till en yttre länk. Det är värt att ta reda på innan man utesluter det alternativet.

De som säger att Pytteleden (Klippanvägens förlängning) är enda alternativet har alltså fel. Tänk på det när du röstar i årets val och glöm inte att du kan rösta på olika partier till riksdagen och kommunen.

Kommentarer är stängda.