Renoveringen av Pyttebron försenad

Tyvärr har renoveringen av Pyttebron blivit försenad och kan göras först till hösten. HD/NST rapporterar:

http://www.hd.se/lokalt/angelholm/2016/05/06/reparationen-av-pyttebron-forsenad/