Protokoll från årsmötet

Protokollet från årsmötet är renskrivet och justerat. Läs det här:

Protokoll årsmöte 2016