Klimatsäkra först – förtäta sen

En intressant debattartikel om trädens betydelse dök upp i NST.

Läs den här!