Browsed by
Månad: september 2014

Solskensbarn

Solskensbarn

Mäktiga ek, skira björk, silvriga bok, ljuvliga lind, asp och al och tall och gran; frön som som blir till solskensbarn. Knopp och löv och skrovlig bark, skönhet väcks i skog och mark. Sträck dina grenar mot himlen, i regn och sol finns livet där. Väx, dina rötter, djupt i jorden, där finns eld som livet bär. Saven sjuder, livets saft, ger åt andra ro och kraft. Trygga träd, vår jords försvar, må ni alltid finnas kvar! Pia Björstrand Imorgon,…

Läs mer Läs mer

Kostnadsjämförelse

Kostnadsjämförelse

Kommunen uppskattar att kostnaden för att bygga Pytteleden (exklusive planeringskostnaderna) blir 58-67 miljoner kronor. Det är förmodligen lågt räknat, men ändå en stor summa pengar. Den kan jämföras med till exempel följande kostnader: Nya cykelvägar: 2-3 miljoner kr / km Gång– och cykelbro över Rönne å: 10 miljoner kr Renovering av Parkskolan: 12-15 miljoner kr Det finns bättre sätt att använda kommunens pengar än att bygga Pytteleden! Tipsa oss gärna om du har fler bra jämförelser!  

Alternativ till Pytteleden

Alternativ till Pytteleden

Emellanåt får vi frågan om vad vi tycker att kommunen ska göra i stället för att bygga Pytteleden. Som ideell förening har vi inte de resurser som krävs för att på ett sakligt sätt utreda för- och nackdelar med alla de olika alternativ som diskuterats, men vi tycker att diskussionen är viktig. Den borde förts längre och med fler inblandade än vad som gjordes när Ängelholms trafikplan togs fram. För att stimulera denna diskussion har vi tagit fram en liten skrift…

Läs mer Läs mer