Mer exploatering av grönområden i förslaget till översiktplan

Mer exploatering av grönområden i förslaget till översiktplan

Pyttebroområdet är inte det enda grönområde där översiktsplanen förslår exploatering. Även i delar av Nybroskogen och Kronoskogen föreslås exploatering. Där tänker man sig bostäder. Läs gårdagens artikel i NST.

Inom kort kommer vi att redovisa här på hemsidan hur de olika politiska partierna ställer sig till exploatering av några av kommunens grönområden, så att alla kan ta hänsyn till det när vi väljer hur vi röstar i kommunvalet i september. Vi kommer också att finnas på Stortorget på lördagarna fram till valet för att informera om detta.

Kommentarer är stängda.