Tidningsartikel

NST skriver om vår planerade konstutställning. Läs artikeln här.