Samråd för översiktsplanen

Samråd för översiktsplanen

Mitt i valrörelsen har kommunen dragit igång samrådet för den nya översiktsplanen. En översiktsplan täcker hela kommunen och visar hur kommunen vill använda all mark och alla vattenområden. Den är inte juridiskt bindande på samma sätt som en detaljplan, men den är ändå ett viktigt dokument, som kan sätta stor prägel på kommunens utveckling. Pytteleden finns förstås med i förslaget. Under samrådet presenteras kommunens förslag och alla är välkomna att lämna synpunkter. Samrådstiden pågår till om med den 28 november, så det finns gott om tid för att sätta sig in i förslaget, men redan i nästa vecka hålls det första samrådsmötet för allmänheten i Ängelholm och det följs av samrådsmöten i kommunens övriga tätorter.

Samrådsmötena

28 augusti kl 18:00-20:30 i Hörsalen på stadsbiblioteket i Ängelholm

4 september kl 18:00-20:30 i matsalen på Söndrebalgs skola i Hjärnarp

11 september kl 18:00-20:30 i matsalen på Magnarps skola i Magnarp

18 september kl 18:00-20:30 i matsalen på Toftaskolan i Munka Ljungby

25 september kl 18:00-20:30 i matsalen på Strövelstorps skola i Strövelstorp

Gå på något samrådsmöte och framför era synpunkter om både Pytteleden och annat!

Mer om översiktplanen kan du läsa här.

 

Kommentarer är stängda.