Modell av Pyttebron

Två gymnasieelever har byggt en modell av Pyttebron som avslutande gymnasiearbete. NST rapporterar.