Valfråga på gång!

Nu tar den politiska debatten fart! Läs i NST om Socialdemokraternas utspel.