Ett viktigt år

Ett viktigt år

2014 är ett mycket viktigt år för Pyttebroområdet. Kommunen hoppas hinna med både granskning och antagande av detaljplanen för Pyttemotorleden. Då ska vi alla hålla oss beredda. Vid granskningen ska vi alla lämna in våra synpunkter en gång till. När planen antagits ska vi överklaga den.

Förutom detta är det val till kommunfullmäktige i september. Innan dess kommer bilvägen inte att vara byggd. Det spelar alltså stor roll vilka vi röstar på i kommun­valet. Den politiska majoritet som är för Pyttemotorleden är inte orubblig.

Styrelsen för Föreningen Rädda Pyttebroområdet – Värna Ängelholms oaser planerar olika aktiviteter för att ingen ska få möjlighet att glömma bort Pyttebroområdet till valet. Vi hoppas kunna variera våra utspel och aktiviteter och blanda fakta, humor och kultur. När valet närmar sig planerar vi att finnas på Stortorget bland partiernas valstugor och informera.

Till en del aktiviteter är det bra om vi är många. Om du kan tänka dig att vara med någon gång då och då, så mejla till info”snabela”pyttebron.se, så mejlar vi när något är på gång.

Tvivla aldrig på att en liten grupp medvetna och engagerade medborgare kan för­ändra världen. I själva verket är sådana de enda som någonsin lyckats.

Margaret Mead, antropolog

Kommentarer är stängda.