Granskning av detaljplanen närmar sig

Granskning av detaljplanen närmar sig

NST förvarnar om att kommunen snart tänker ställa ut detaljplanen för Pytteleden för granskning. Det innebär att kommunen visar upp planen så som man vill att den ska se ut när den antas. Efter granskningen kan man endast göra mycket små ändringar i planen (eller så får man ställa ut den för granskning igen). Det har inte gått så lång tid sedan planen var ute på samråd och det betyder förmodligen att det inte har gjorts så stora förändringar, trots att det kom in många synpunkter under samrådet. Kanske inte något som förvånar i och för sig.

Under granskningstiden får man lämna synpunkter. Om du inte lämnade in några synpunkter under samrådet är detta din sista chans att göra det. Även alla som lämnade in synpunkter under samrådet bör göra det igen om kommunen inte har brytt sig om det som framfördes då. Vi informerar vidare när granskningen kommit igång.

Läs artikeln i NST här!

Kommentarer är stängda.