Loppet är inte kört!

Loppet är inte kört!

Emellanåt hör vi att det inte är lönt att kämpa för att få behålla Pyttebroområdet bilfritt. Politikerna sägs ha fattat beslutet och nu kan inget ändras. Detta är fel. För att det ska vara tillåtet att bygga Pyttemotorleden krävs en ny detaljplan för området. Utöver det kan andra tillstånd krävas beroende på hur bron och vägen utformas.

När man gör en detaljplan för exempelvis en väg säger man ofta att man prövar vägen i detaljplan. Ordet ”prövar” är viktigt. När detaljplanen tas fram reder man ut var vägen ska placeras, hur den ska utformas och vilka konsekvenser den får för omgivningen. Det kan handla om buller, trafiksäkerhet, utsläpp, påverkan på natur och liknande. Tanken med detta är att just pröva om det är lämpligt att bygga vägen eller ej. Det är inte självklart att det är lämpligt. Under tiden som detaljplanen tas fram ska kommunen samråda med Länsstyrelsen, andra myndigheter, de närmsta grannarna och andra som berörs.

Om politikerna bestämmer sig för att anta detaljplanen kan de närmaste grannarna och vissa miljöföreningar överklaga den. I speciella fall kan också Länsstyrelsen upphäva planen. Ifall alla överklaganden avslås vinner planen laga kraft. Tidigast då kan vägen byggas.

Vi har alltså flera tillfällen kvar då vi kan visa vad vi tycker och kämpa för att få stopp på detaljplanen. Det första blir när den ska ut på samråd. Kanske blir detta under våren 2013.

Den process som beskrivits här tar förstås lite tid. Det är inte säkert att detaljplanen hinner bli klar före valet 2014 och inte ens kommunen tror att bilvägen kommer att börja byggas förrän 2015. Därmed har vi också möjligheten att rösta bort de partier som vill bygga Pyttemotorleden.

Så länge vägen inte är byggd är loppet inte kört.
Demokratin ger oss ytterligare några chanser och dem ska vi ta!

Kommentarer är stängda.