Dags att respektera folkomröstningen!

Dags att respektera folkomröstningen!

Den 27 november 2011 röstade 10 937 Ängelholmare i en lokal folkomröstning om ifall en bilväg ska dras genom ett centralt grönområde. 60% av dem röstade för ett bilfritt Pyttebroområde. Av 20 röstdistrikt röstade 18 för att bevara Pyttebroområdet bilfritt. Politikerna valde att inte följa valresultatet, vilket är extremt ovanligt enligt David Karlsson, lektor vid Förvaltningshögskolan i Göteborg. Politikerna motiverade med att valdeltagandet var lågt. Någon hänsyn togs inte till att SMHI och Ängelholms kommun i media uppmanade folk att inte gå ut på valdagen på grund av den rådande klass 3-stormvarningen. Inte heller till att möjligheterna till förtidsröstning var mycket begränsade.

NY FÖRENING – NY WEBBPLATS

Nätverket Rädda Pyttebroområdet har efter folkomröstningen kommit i kontakt med väldigt många människor som är besvikna och frustrerade över politikernas agerande. Därför har nätverket beslutat att intensifiera arbetet med att rädda grönområdet. För att kunna organisera arbetet på ett mer effektivt sätt, bli en juridisk person och få mer tyngd i debatten har nätverket ombildats till den ideella föreningen Rädda Pyttebroområdet – Värna Ängelholms oaser. Vi vill uppmana allmänheten till att bli medlemmar i föreningen. Medlemskap är gratis och tecknas på hemsidan www.pyttebron.se.

DEBATTEN HAR FEL FOKUS – DET HANDLAR INTE ENBART OM BRON

Kommunledningen försöker lägga fokus på Pyttebron när frågan egentligen handlar om hela det vackra, välbesökta och gemytliga områdets framtid. På så sätt undviker man att göra folk medvetna om den förstörelse som Pyttemotorleden skulle innebära, säger Jesper Gustafson, styrelseledamot i föreningen Rädda Pyttebroområdet. Vi vill värna om hela idyllen Pyttebroområdet kring Rönne å och Danielslundsparken. Att år 2012 prioritera en bilväg vid Pyttebron ligger knappast i tiden. ”I stadsplanering bör man betona grönytornas vikt och både bevara befintliga grönytor och etablera nya” skriver Matilda Annerstedt i en avhandling från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp. Även Folkhälsoinstitutet betonar hur viktigt det är att bevara gröna närområden för återhämtning, fysisk aktivitet och interaktion mellan människor – inte minst för barn och äldre.

TRAFIKPLAN FYLLD AV MOTSÄGELSER

I trafikplanen tas alla argument som talar för en utbyggnad vid Pyttebron noggrant tillvara, medan alla
argument som talar emot avfärdas summariskt. Pyttemotorleden påstås lösa trafikproblem i centrum.
Föreningen undrar hur man kan hävda att man löser ett trafikproblem i centrum genom att parallellförskjuta det några hundra meter? Det sägs också att Pyttemotorleden behövs för att man lätt ska kunna ta sig till stationen. Samtidigt som man planerar för Pyttemotorleden, vill politikerna bygga en Västerled genom att leda trafiken till stationsområdet från Kulltorp och Södra Utmarken. I trafikplanen står också att efter 2020 kan det bli nödvändigt att bygga ut även Varvsvägsalternativet till stationen. Det är inte många år kvar till 2020. Hur många vägar till stationen ska vi bygga de närmsta tio åren? Bara Pyttemotorleden beräknas kosta 65 miljoner och redan idag saknar kommunen pengar till att underhålla de vägar som finns.

VALFRÅGA 2014

Om politikerna inte ändrar sig, utan går vidare med den planerade trafikleden genom Pyttebroområdet, vill vi göra detta till en valfråga även om politikerna lyckas riva bron innan dess. Vi ska göra vad vi kan för att få folkomröstningen respekterad, säger Karin Stenholm, ordförande i den nystartade föreningen.

Referenser

 1. Valresultatet, Ängelholms kommun:
  http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Folkomrostning-2011/Folkomrostningsresultat-2011/
 2. Ängelholms kommuns uppmaning till att hålla sig inomhus under valdagen:
  http://www.engelholm.se/Nyhetslista/stormvarning/
 3. SMHI definition av klass 3-varning:
  http://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/Varningar/varning_definition.html#Klass3
 4. David Karlsson, lektor vid Förvaltningshögskolan i Göteborg:
  http://hd.se/ledare/2011/12/29/andra-kommuner-kan-lara-av-misstag/
 5. Två artiklar angående Matilda Annerstedt’s doktorsavhandling
  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/bjorkskog-lugnar-ner-dig
  http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaende-sidor/aktuellt/alla-nyheter/2011/11/medicinska-bevis-for-att-naturen-laker/
 6. Folkhälsoinstitutet, angående livsmiljö:
  http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Andra-uppdrag/Livsmiljo/
 7. Pressinformation på föreningens webbplats:
  https://pyttebron.se/om-foreningen/pressinformation/

Presskontakt:
Karin Stenholm, ordförande
Mobil: 0708-49 78 99

Kommentarer är stängda.