Visar nu

oktober 2014

Länsstyrelsen upphäver detaljplanen

Länsstyrelsen har upphävt detaljplanen för pytteleden. Två skäl som anges för detta: 1. Planen har inga plushöjder på allmän platsmark och det gör att den inte är tillräckligt tydlig för grannar och andra kommuninvånare. Det här betyder på lite enklare svenska att kommunen inte ha bestämt i planen vilken höjd gatan …

Läs mer »