Browsed by
Månad: oktober 2014

Länsstyrelsen upphäver detaljplanen

Länsstyrelsen upphäver detaljplanen

Länsstyrelsen har upphävt detaljplanen för pytteleden. Två skäl som anges för detta: 1. Planen har inga plushöjder på allmän platsmark och det gör att den inte är tillräckligt tydlig för grannar och andra kommuninvånare. Det här betyder på lite enklare svenska att kommunen inte ha bestämt i planen vilken höjd gatan och parkmarken kommer att ligga på. Det gör att det inte går att få en tillräckligt tydlig bild av vad planen kommer att innebära för omgivningen. Ett tydligt exempel är de…

Läs mer Läs mer