Öppet brev till Ängelholms politiker

Öppet brev till Ängelholms politiker

På bilden här ser ni Gullvi som sitter på Pyttebron på sin rollator och njuter av vintersolen. Vid den tiden på året står solen så lågt att Pyttebron är det enda stället i närheten av Gullvis bostad där solen inte är skymd.

Om Pytteleden byggs blir det omöjligt att njuta av solen på Pyttebron. Det blir också omöjligt att njuta av blommorna i Danielslundsparken och träden i Pyttebroområdet. Vi tycker att det är synd att förstöra ett centralt kultur- och naturområde som är så uppskattat som Pyttebroområdet.

Pytteleden kommer också att kosta ett antal miljoner att anlägga. Det är pengar som kommunen kan använda till något bättre. Coronapandemin visar på en brister i kommunal service och orsakar viktigare verksamheter att lägga pengar på.

Om det hade varit nödvändigt att bygga Pytteleden hade vi kanske kunnat förstå denna prioritering, men så är det inte. Ängelholm kan utvecklas, Stadsparken förbättras och stationsområdet bebyggas utan att vi bygger fler bilvägar.

För att leva upp till Parisavtalet, de globala målen i Agenda 2030, samt Sveriges och Skånes klimatmål måste vi alla bidra till att begränsa klimatförändringarna. För att klara Sveriges mål att minska transportsektorns klimatutsläpp med 70 procent till 2030 måste vi både minska biltrafiken och byta ut fossildrivna bilar mot elbilar. Biltrafiken behöver minska med 30 procent fram till 2030 (IVL 2019). Eftersom det är svårare att minska biltrafiken på landsbygden får en större del av minskningen göras inne i städerna. Det kompenserar den ökning som utbyggnaden av stationsområdet kan leda till. Elbilar är tystare än fossildrivna bilar, så därmed kommer trafikbullret vid Stadsparken och resten av stan att minska. För att minska utsläppen från godstransporter inom städer rekommenderas att så mycket gods som möjligt lastas om till ellastcyklar eller små eldrivna godsfordon. Det ger också en ökad trafiksäkerhet. Att bygga ut innerstadsleder för fordonstrafik kommer att öka utsläppen och vi riskerar att inte nå de klimatmål vi har kommit överens om att nå 2030.

Än finns det tid att rädda både Pyttebroområdet och klimatet. Det är dags för er politiker att redovisa hur ni tänker bidra till att nå de skånska klimatmålen. Det är hög tid att tänka till och kanske till och med tänka om och fatta nya beslut.

Kommentarer är stängda.