Medborgardialog om Växthusparken

Medborgardialog om Växthusparken

Våra kommunpolitiker diskuterar det gamla växthusområdet bredvid Pyttestråket. Ska det bli park där, eller ska det byggas bostäder? En skiss på hur en park skulle kunna bli har tagits fram och någon gång i höst ska det bli medborgardialog. Då måste vi alla delta och säga att vi vill ha park och grönska och inga bilar i Pyttebroområdet!

Här kommer skissen.Växthusparken Skiss 2016-06-08 Blad 1Växthusparken Skiss 2016-06-08 Blad 2

Kommentarer är stängda.