Studiecirkel om vårt landskap

Studiecirkel om vårt landskap

Nu blir det en studiecirkel om vårt landskap! Vi utgår från landskapskonventionens tankar om att de boende ska få vara med och påverka hur deras omgivning sköts och utvecklas. Vi kommer att studera ett (eller flera områden) i Ängelholms kommun och lära oss mer om områdets historia och uppbyggnad. Vi diskuterar områdets för- och nackdelar och hur vi tycker att det ska skötas och utvecklas.

Alla är välkomna, inte bara medlemmar i föreningen. Det kostar inget att vara med. Studiecirkeln är ett samarbete mellan Landscape & Citizen, Föreningen Rädda Pyttebroområdet – Värna Ängelholms oaser och ABF.

Första träffen blir torsdagen den 3 september klockan 19.00 i ABF:s lokaler på Industrigatan i Ängelholm. Totalt träffas vi fem gånger under hösten och fem gånger under våren.

Frågor? Ring Karin Stenholm på 0431-109 84 och 0731-01 45 24 eller Eva Salevid på 0703-76 88 64. Anmälan görs till ABF på 042-590 40 eller www.abf.se

Landskapskonventionen antogs av Europarådet år 2000 och ratificerades, det vill säga godkändes, av Sverige år 2011. Bland annat säger den att vid all planering och exploatering av landskapet ska hänsyn tas till plats och miljö. Andra bärande tankar är att de som bor och verkar på en viss plats ska kunna vara med och påverka hur den sköts i praktiken samt att europeiskt samarbete är viktigt.

Landscape & Citizens hemsida

Information om landskapskonventionen på Europarådets hemsida

Information om Sveriges arbete med landskapskonventionen

Kommentarer är stängda.