Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/4/9/492e00c1-5969-4a91-9724-e3964eeb3bf1/pyttebron.se/public_html/wp-content/plugins/content-slide/content_slide.php on line 131

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/4/9/492e00c1-5969-4a91-9724-e3964eeb3bf1/pyttebron.se/public_html/wp-content/plugins/content-slide/content_slide.php on line 131
april 2014 – Sida 2 – Föreningen Rädda Pyttebroområdet
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/4/9/492e00c1-5969-4a91-9724-e3964eeb3bf1/pyttebron.se/public_html/wp-content/plugins/content-slide/content_slide.php on line 167

Browsed by
Månad: april 2014

Synpunkter på Pytteledsplanen

Synpunkter på Pytteledsplanen

Det har kommit in en hel del synpunkter på detaljplanen, både från Länsstyrelsen och från privatpersoner. Länsstyrelsen anser bland annat att planen bör ställas ut för granskning en gång till när buller och groddjur utretts färdigt. Läs mer i NST här och här!

Geoteknik och flera broar

Geoteknik och flera broar

Nu har kommunen tagit sig samman och låter undersöka de geotekniska förhållandena för Pyttebrons tänkta efterföljare. Läs mer i NST. Kommunen är dessutom sugen på att bygga fler broar över ån. En gång- och cykelbro planeras från Hembygdsparken till Nybroskogen. Även om detta kan du läsa i NST.