Protokoll

Här kommer protokollet från medlemsmötet den 20 november, då vi valde valberedning.

Protokoll 2014-11-20