Vi fortsätter!

Vi fortsätter!

Vi har fått frågan om föreningen kommer att fortsätta nu när det inte längre finns någon politisk majoritet för Pytteleden. Svaret är: Ja, vi fortsätter.

Dels vill vi arbeta för att Pyttebroområdet får någon form permanent skydd. Idén om att förlänga Klippanvägen genom Pyttebroområdet har dykt upp flera gånger förr och även om protesterna varit stora då också så har ju uppenbarligen vissa politiker ändå återkommit med idén. Nu vill vi inte vara med om det fler gånger, så nu är det dags för ett permanent skydd för området.

Förutom Pyttebroområdet har kommunen många andra fina tätortsnära grönområden. Enligt våra stadgar så värnar vi även dem och det kan behövas. I kommunens förslag till översiktsplan som nyss varit ute på samråd finns tankar om att bygga både i Kronoskogen och Nybroskogen. Vi jobbar vidare för att hindra dessa exploateringar också. Läs gärna våra synpunkter på översiktsplanen.

ÖP samrådsyttrande 2014

Kommentarer är stängda.