Antagande närmar sig?

Antagande närmar sig?

Alliansen hoppas få detaljplanen för Pytteleden antagen före valet. Läs NST:s artikel.

När planen antagits och protokollet för det justerats har vi tre veckor på oss att överklaga. Gör det, alla som lämnat in synpunkter under samråd och/eller granskning! Vi återkommer med information om hur man gör när det är dags.

Kommentarer är stängda.