Lämna synpunkter på detaljplanen igen!

Lämna synpunkter på detaljplanen igen!

Nu är detaljplanen för Pytteleden (Klippanvägens förlängning) ut på granskning. Det innebär att kommunen har gjort de bearbetningar man vill göra efter samrådet i höstas. Nu visar man upp det förslag som man vill anta.

Planhandlingarna finns på kommunens hemsida (scrolla ner på sidan till rätt plan). De finns också på biblioteket och stadshuset. Det är ungefär samma dokument som till samrådet, fast lite omarbetade. Dessutom finns en samrådsredogörelse. Där finns sammanfattningar av de synpunkter som lämnades in under samrådet och kommunens kommentarer till dem.

Man får lämna synpunkter även under granskningen. Särskilt vi som inte har fått gehör för våra synpunkter (vilket är de flesta av oss) ska göra det. Skriv samma sak en gång till, eller hänvisa bara till det ni skrev under samrådet. Eller skriv något nytt. Man får lämna nya synpunkter också, om det var något man inte tänkte på under samrådet.

Synpunkter skickas till Byggnadsnämnden, 262 80 Ängelholm, eller stark@engelholm.se senast den      4 april.

Man måste underteckna med sitt namn (går dock inte om man mejlar) och även ta med namnförtydligande, postadress och fastighetsbeteckning.

Skriv mycket och visa för kommunen att vi bryr oss!

Kommentarer är stängda.