Lämna in synpunkter!

Lämna in synpunkter!

Ju fler som lämnar in sina synpunkter på detaljplanen för Pytteleden desto bättre. Skriv ner dina synpunkter och skicka dem till Byggnadsnämnden, 262 80 Ängelholm så att de har dem senast den 6 december 2013. Om du vill kunna överklaga detaljplanen ifall den antas är det särskilt viktigt att lämna in dina synpunkter i tid.

Skriv under med ditt namn och skriv också dit ett namnförtydligande, din adress och fastighetsbeteckning. (Om du inte vet vilken fastighet du bor på så kan kommunen, tel 0431-870 00 eller Lantmäteriet tel 0771-63 63 63 kolla det åt dig.)

Som rubrik kan du skriva: Synpunkter på detaljplan för Klippanvägens förlängning, Ängelholm 3:55, 3:28. För övrigt behöver du inte skriva på något särskilt sätt.

Om du inte vet vad du ska skriva, så kan du fundera på dessa frågor och skriva något utifrån dem.

  • Vad betyder Pyttebroområdet för dig?
  • Hur förändras detta om man bygger en bilväg där?
  • Vad tycker du om att den politiska majoriteten struntar i resultatet av folkomröstningen?
  • Hur tror du att trafikbullret kommer att påverka Pyttebroområdet och områdena runtomkring?
  • Hur blir det att gå och cykla i Pyttebroområdet efter att bilvägen byggts?
  • Hur tror du att naturen i Pyttebroområdet kommer att påverkas av bilvägen?
  • Tycker du att kommunens information om detaljplanen är saklig, begriplig och ger en rättvisande bild?

 

Kommentarer är stängda.