Nu händer det mycket!

Nu händer det mycket!

Detaljplanen för Pyttemotorleden är ute på samråd

Man kan se den på stadsbiblioteket och på kommunens hemsida (följ denna länk: http://engelholm.se/Kommun-politik/planer/Detaljplaner/Aktuella-detaljplaner/Angelholm/ och scrolla ner till “Klippanvägens förlängning”.) Samrådet är till för att alla ska få möjlighet att lämna sina synpunkter, så gör det! Skriv ner vad du tycker och tänker om den här planen. Underteckna med namn, namnförtydligande, adress och den fastighet du bor på. Skicka det till Byggnadsnämnden, 262 80 Ängelholm så att de har det senast den 6 december 2013.

Öppet hus

Kommunen kommer att ordna öppet hus för att informera om planen. Det blir på stadsbibliotekets andra våning lördagen den 16 och söndagen den 17 november, från 9.00 till 15.00. Gå dit och berätta vad du tycker och ställ alla frågor du har!

Medlemsmöte

Vi ordnar ett medlemsmöte i Försvarets hus onsdagen den 20 november klockan 19.00. Vi berättar om hur processen för en detaljplan går till och hur man lämnar synpunkter. Dessutom säljer vi fika och tabletter med Pyttebron och andra motiv.

Manifestation för demokratin

Även i år ordnar vi en manifestation för demokratin i samband med årsdagen av folkomröstningen om Pyttemotorleden. Måndagen den 25 november samlas vi vid Pyttebron och går i fackeltåg till stadsbiblioteket där kommunfullmäktige har möte. Därefter vandrar vi vidare till kommunhuset och avslutar där. Exakt tid meddelas senare.

Kommentarer är stängda.